haben vs sein

Czas przeszły Perfekt tworzymy za pomocą czasownika posiłkowego haben lub sein, który odmieniamy w czasie teraźniejszym oraz tak zwanego imiesłowu czasu przeszłego (Partizip II), forma ta jest nieodmienna i występuje zwykle na końcu zdania.

 

Er ist nach Berlin gefahren (On pojechał do Berlina)

czasownik posiłkowy ⇐                         imiesłów czasu przeszłego

Sie hat mir geholfen (Ona mi pomogła)

 

Jeśli dobór odpowiedniego czasownika posiłkowego kiedykolwiek sprawiał Ci kłopot, przeczytaj mój wpis a rozwieję Twoje wszelkie wątpliwości.

 

Większość czasowników tworzy czas przeszły Perfekt z czasownikiem posiłkowym haben. Aby sobie ułatwić życie wystarczyłoby zapamiętać reguły, które mówią o tym kiedy zastosować czasownik posiłkowy sein. W pozostałych przypadkach zastosujemy bowiem haben. Oczywiście od wszystkich zasad istnieją wyjątki. Ja wymienię reguły zarówno do zastosowania czasownika posiłkowego haben, jak i sein.

 

 

Perfekt z haben

  • prawie wszystkie czasowniki przechodnie (transitive Verben), wymagające dopełnienia w bierniku (Akkusativ)

Ich habe deine Antwort gut verstanden. – Dobrze zrozumiałam twoją odpowiedź.
Er hat seine Freundin gesehen. – On widział swoją przyjaciółkę.
Ich habe eine E-Mail bekommen. – Dostałam e-maila.

  • czasowniki zwrotne

Er hat sich über das Geschenk gefreut. – On cieszył się z prezentu.
Wir haben uns um 19:00 getroffen. – Spotkaliśmy się o 19.

  • czasowniki modalne

Ich habe es nicht gekonnt. – Nie potrafiłam tego.
Er hat das machen müssen. – On musiał to zrobić.

 

 

Perfekt z sein

  • czasowniki wyrażające ruch w jakimś kierunku, do jakiegoś celu

Ich bin nach Prag gefahren. – Pojechałam do Pragi.
Das Baby ist durch das Schlafzimmer gekrabbelt. – Dziecko raczkowało po sypialni.
Wir sind ins Kino gegangen. – Poszliśmy do kina.

  • czasowniki wyrażające zmianę stanu, przejście z jednego w drugi

Ich bin erst um 5:00 eingeschlafen. – Zasnęłam dopiero o 5.
Er ist im Jahr 1900 gestorben. – On zmarł w roku 1900.
Sie ist verschwunden. – Ona zniknęła.

  • czasowniki: sein, werden, bleiben

Wir sind im Italien gewesen. – Byliśmy we Włoszech.
Sie ist Polizistin geworden. – Ona została policjantką.
Sie ist zu Hause geblieben. – Ona została w domu.

 

!!! Niektóre czasowniki tworzą czas przeszły Perfekt zarówno w czasownikiem posiłkowym sein, jak i haben 🙂 Zależy to od tego, czy w zdaniu zastosowany zostanie czasownik przechodni (wymagający dopełnienia w bierniku) – wtedy haben, jeśli nieprzechodni, wyrażający kierunek, w którym sie zmierza – wtedy sein.

Ich bin nach Berlin gefahren. – Pojechałam do Berlina.
Ich habe das Auto in die Garage gefahren. – Wjechałam samochodem do garażu.

 

 

 

 

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Instagram has returned invalid data.

Follow Me on Instagram