Przyimki to bardzo ważna grupa wyrazów w języku niemieckim. Decydują o tym, jaki przypadek należy zastosować. Przyimki najczęściej występują z rzeczownikami (für meine Oma) lub zaimkami (für sie). Możemy podzielić je na 4 grupy:

  • przyimki łączące się z celownikiem (Präpositionen mit Dativ)

  • przyimki łączące się z biernikiem (Präpositionen mit Akkusativ)

  • przyimki łączące się z celownikiem i biernikiem (Präpositionen mit Dativ und Akkusativ)

  • przyimki łączące się z dopełniaczem (Präpositionen mit Genitiv)

W tym wpisie poznasz przyimki łączące się z biernikiem (Akkusativ). Przypomnijmy sobie odmianę rodzajników w tym właśnie przypadku:

Nominativ
(mianownik)
Akkusativ
(biernik)
der
(ein)
den
(einen)
die 
(eine)
die 
(eine)
das
(ein)
das
(ein)
 Plural die (-) die (-)

!!! Zwróć uwagę, że tylko rodzaj męski (der) zmienia swoją postać.

 

Przejdźmy do przyimków, które wymagają biernika (Akkusativ):

BIS – aż, do, aż do

Der Bus fährt bis Warschau.Autobus jedzie aż do Warszawy.
Bis zum Bahnhof will ich dich gern begleiten. – Potowarzyszę Ci aż do dworca.
Bis nächsten Montag muss die Arbeit fertig sein. – Do następnego poniedziałku praca musi być gotowa.

DURCH – przez

Wir gehen durch den Park.Idziemy przez park.
Sie schaute durchs Fenster. *Ona patrzyła przez okno.
Er hatte durch einen Unfall seinen rechten Arm verloren.Przez wypadek stracił prawa rękę.

* durch + das = durchs

ENTLANG – wzdłuż

Ich fahre die Straße entlang. Jadę wzdłuż ulicy.
Das Schiff fuhr den Fluss entlang. Statek płynął wzdłuż rzeki.

Uwaga! Przyimek entlang zwykle wstawiamy po rzeczowniku i wtedy łączy się właśnie z biernikiem. Może sporadycznie występować również przed rzeczownikiem, wtedy łączy się z dopełniaczem (Genitiv)
Er geht entlang der Straße.On idzie wzdłuż ulicy.

 

FÜR – dla, na, za

Die Uhr ist für meine Freundin. – Zegarek jest dla mojej przyjaciółki.
Für sein Alter ist er noch sehr rüstig. – Jak na swój wiek jest jeszcze bardzo sprawny.
Wie viel hast du für das Haus bezahlt? * – Ile zapłaciłaś za ten dom?

*für + das = fürs

 

GEGEN – przeciwko, około (w znaczeniu czasowym), wbrew

Wir kommen gegen 23 Uhr oder erst gegen Mitternacht. – Przyjdziemy około godziny 23-tej lub dopiero około północy.
Das Auto fährt gegen einen Baum. – Samochód uderza w drzewo.
Die Ärzte sind gegen das Rauchen. – Lekarze są przeciwni paleniu.

 

OHNE – bez

Ohne ihren Mann war sie völlig hilflos. – Bez swojego męża była całkowicie bezradna.
Sie gehen ohne mich ins Konzert. – Oni idą beze mnie na koncert.
Ich trinke Kaffee ohne Milch. – Piję kawę bez mleka.

Uwaga! Jeśli nie jest potrzebne bliższe określenie, występuje zwykle bez rodzajnika.

 

UM – wokół, dookoła, o, około

Wir treffen uns um 16 Uhr.Spotykamy się o godzinie 16-tej.
Wir sitzen um den Tisch (herum). Siedzimy dookoła stołu.
Das Auto kostet um die 17000 Euro. – Samochód kosztuje około 17000 euro.
Es geht nicht ums Geld. *Nie chodzi o pieniądze.

*um + das + ums

WIDER – wbrew

Er hat das wider meinen Willen gemacht. Zrobił to wbrew mojej woli.

 

Na blogu znajdziesz inne wpisy poświęcone przyimkom. Tutaj:

  1. Przyimki z celownikiem (Präpositionen mit Dativ)
  2. Chodźmy! Przyimki w języku niemieckim: nach, zu, in, auf czy an?

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

Instagram has returned invalid data.

Follow Me on Instagram